กิจกรรมอื่นๆ

วันสถาปนา ๖๓ ปี

พล.อ.ณรงค์พันธ์   จิตต์แก้วแท้  ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา รร.กบ.ทบ.

ครบรอบ ๖๓ ปี  ในวันศุกร์ที่ ๓ ม.ค.๖๓  ณ ห้องเรียนรวม รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)