กิจกรรมอื่นๆ

วันปิยมหาราช

พ.อ. ณัฐพล  มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ยศ.ทบ.อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)