กิจกรรมอื่นๆ

พิธี รับ – ส่ง หน้าที่

พิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ระหว่าง พ.อ.สุเอซ   อมาตยกุล รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระบบ ๑

และ พ.อ. ณัฐพล  มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๑๘  ต.ค.๖๒ ณ รร.กบ.ทบ.
อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)