หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๕

ศึกษาดูงาน ทภ.๑

 

 พ.อ. สุเอซ  อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ได้นำคณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร การบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๕

ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๑ ในวันที่ ๔ - ๖ ก.ย. ๖๒อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)