กิจกรรมอื่นๆ

km

 

จัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.

โดยมี พล.ท. ณฐพนธ์   ศรีสวัสดิ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)