กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๑

พิธีปิดการศึกษา

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา

หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๑
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๒ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ.อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)