กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๑

ศึกษาดูงาน พธ.ทบ. และ โลตัส

พ.อ. ณัญพล  มั่นนาค ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๑

ศึกษาดูงาน พธ.ทบ. และ ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส  วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๒


อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)