กิจกรรมอื่นๆ

Smart man Smart soldier

พ.อ. สุเอซ  อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำกำลังพล ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ

ตามนโยบายของกองทัพบก "Smart man Smart soldier" 

เพื่อกระตุ้นให้กำลังหน่วยตื่นตัวในการดูแลสมรรถภาพร่างกาย


 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)