กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๑

พิธีเปิดการศึกษา

พล.ท.ชัยมนตรี  โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ.( ผบ.รร.กบ.ทบ.) เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร

การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๑

ในวันอังคารที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ.อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)