กิจกรรมอื่นๆ

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูป
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาวงกลม ยศ.ทบ. ในวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น.


 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)