หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังบำรุง ฯ (พสอ.) รุ่นที่ ๑๕

เสวนา

เสวนา เรื่อง

"ภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต จะไปในทิศทางใดหลังจากที่มี พรบ. เทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้ว"

 

วันที่ 23 ส.ค.61    เวลา 0900-1200
ณ ห้องเรียน  รร.กบ.ทบ.

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)