หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังบำรุง ฯ (พสอ.) รุ่นที่ ๑๕

พล.ท.รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์ จก.กบ.ทบ.เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาฯ

พล.ท.รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา

หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พสอ.) รุ่นที่ ๑๕
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ส.ค.
๖๑ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ.
 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)