หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังบำรุง ฯ (พสอ.) รุ่นที่ ๑๕

พิธีเปิด หลักสูตร พสอ. รุ่นที่ ๑๕

พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ รอง เสธ.ทบ.(๔) เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร

พัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลัง และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พสอ.) รุ่นที่ ๑๕

ในวันอังคารที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)