กิจกรรมหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑

พิธีปิดหลักสูตร

พล.ต.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา

หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑
ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ค. ๖๑ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๒  รร.กบ.ทบ. 


อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)