กิจกรรมหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๘

พิธีปิดหลักสูตร

พล.ต.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๘
ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ค. ๖๑ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๒  รร.กบ.ทบ. 


อ่านต่อ...

ถูกใจ (8)  ไม่ถูกใจ (0)

สมชาย ศิริสูตร

พวกเราสำเร็จการศึกษาได้อย่างเต็มภาคภูมิในฐานะนักส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกรุ่นที่ 58 ได้ด้วยความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีของคณะคณาจารย์ที่ดีของ รร.กบ.ทบ. ภายใต้การนำของ พ.อ.สุเอซ อำมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ขอความดีทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองคณะอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านให้มีสุขภาพแฃ็งแรง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญฯ
ร.อ. สมชาย ศิริสูตร
ฝอ.๔ รุ่นที่ 58