กิจกรรมหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑

ศึกษาดูงานโรงพิมพ์ย้อมผ้าไทย

พ.อ. สุเอซ  อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน. ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๑๑

ดูงาน โรงพิมพ์ย้อมผ้าไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ 
อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)