กิจกรรมหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๘

ศึกษาดูงาน โรงงานย้อมผ้าไทย

พ.อ. สุเอซ  อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๘

ดูงาน โรงพิมพ์ย้อมผ้าไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ 
อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)