กิจกรรมอื่นๆ

ประชุมสื่อการเรียนการสอน

 

 

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำสื่อการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการศึกษา, รร.เหล่า/สายวิทยาการ

และหน่วยจัดการศึกษา ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)