กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๐

พิธีปิดหลักสูตรฯ

พล.ต.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๐
ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มี.ค. ๖๑ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๒  รร.กบ.ทบ.
อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)