กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๐

ศึกษาดูงาน กช.

พ.อ. สุเอซ  อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐

ฟังบรรยายสรุปและดูงานการปฏิบัติงาน กรมการทหารช่าง

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑


อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)