กิจกรรม หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๔

พล.ต.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ. ฯ

พล.ต.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๔
ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ก.ย.๖๐ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๒  รร.
กบ.ทบ.
อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)