กิจกรรม หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๔

นทน.หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๔ ฯ

นทน.หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๔  

ทดสอบร่างกายประจำปี  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ส.ค.๖๐
 ณ
บริเวณกรมยุทธศึกษาทหารบกอ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)