กิจกรรมหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๗

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. ฯ

 

พล.ท.ธนเดช  เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ.  เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐

และ หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๗ ในวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๐ ณ ห้องเรียนรวม รร.กบ.ทบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)