กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๕๙

พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ. (๒) เป็นประธานพิธีปิด ฯ

พล.อ.สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล  ผช.ผบ.ทบ. (๒)
เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร กจบ.รุ่นที่ ๕๙  ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มี.ค.๖๐  ณ  รร.กบ.ทบ.
 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)