กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๕๙

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. คณาจารย์ ฯ

 

พ.อ.ดนัยวัฒนา  รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. คณาจารย์ และ นทน. กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ศึกษาดูงาน ปตท. วังน้อย

 

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มี.ค.๖๐


 


อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)