หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังบำรุง ฯ (พสอ.) รุ่นที่ ๑๓ - ๑๔

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิด ฯ

พล.ท.ธนเดช  เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการอบรม

หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังบำรุงและการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พสอ. รุ่นที่ ๑๔

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ส.ค.๕๙  ณ รร.กบ.ทบ.  

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)