หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังบำรุง ฯ (พสอ.) รุ่นที่ ๑๓ - ๑๔

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ พสอ. รุ่นที่ ๑๔ ฯ

พ.อ.สมบัติ  เพชรประดับวงศ์  รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ พสอ. รุ่นที่ ๑๔
เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศและดูงานศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดใหญ่

บริษัท อุตสาหกรรมการบินจำกัด  อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์ ในวันพุธที่ ๑๗ ส.ค.๕๙
ดูงาน 
นสศ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ส.ค.๕๙
ดูงาน ศบบ. ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ส.ค.๕๙

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)