เกี่ยวกับโรงเรียน

ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดเรียนและการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

ระบบทะเบียนบุคลากร

ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

 000prakad-60-61-1

การศึกษา

link10

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

บทความทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

link12

link12

link12

link12

link12

link12

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ

รร.กบ.ทบ.

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งความรู้ และผลิตบุคลากรด้านส่งกำลังบำรุง ที่ทันสมัย

 

 

 

 ปรัชญา

ความรู้เป็นเลิศ บรรเจิดปัญญา สู่การพัฒนานักส่งกำลัง

 

 

คำขวัญ

ถึงพลไพร่       ใจกล้า       และสามารถ

Courageous and proficient troops in even

 

ก็มิอาจ           รบให้            มีชัยได้

Impractical outfight be obtained

 

หากขาดการ       หนุนเนื่อง       เครื่องปัจจัย  

Unless ongoing material was sustained 

 

ส่งกำลัง        บำรุงให้        ได้ทันการ 

Logistics support dispense within time

 

พ.อ.ประจวบ นิวัธน์มรรคา ผู้ประพันธ์ (พ.ศ.๒๕๐๕)

พ.อ.สุขสันต์ บุญชิต ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. แปล (พ.ศ.๒๕๕๖)


 

 

ที่มาของคำขวัญ


          ขณะที่ พ.อ. ประจวบ นิวัธน์มรรคา ผู้ประพันธ์ เป็น หัวหน้าแผนกบริการ รร.กบ.ทบ. มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ในพิธี เปิด-ปิด หลักสูตรต่างๆ ของ รร.กบ.ทบ. ซึ่งในวันเปิดหลักสูตรการส่งกำลังบำรุงชั้นสูง ผู้ประพันธ์เห็นว่าการตกแต่งฉากบนเวทีควรจะมีคำขวัญเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง จึงได้เขียนคำขวัญดังกล่าว โดยใช้เวลาในการเขียนไม่นานนัก เนื่องจากผู้ประพันธ์เป็นคนชอบเขียนบทกลอนอยู่แล้ว และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงมานาน หลักจากพิธีเปิดหลักสูตรแล้ว พล.อ.เสริม ณ นคร (ซึ่งเป็น จก.กบ.ทบ. ขณะนั้น) ได้กล่าวชมเชยว่าแต่งได้ดีมาก หลังจากนั้นจึงได้มีการนำบทกลอนนี้ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ประพันธ์เป็นอย่างมาก และสามารถจำบทกลอนนี้ได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการมาเป็นเวลากว่า ๒๔ ปีแล้ว